template: https://www.farmamiejska.pl/wp-content/themes/farma-miejska

W naszym portfolio znajdują się prace, które wykonujemy w ramach utrzymania terenów zielonych, a wśród nich:

 • koszenie trawników,
 • formowanie żywopłotów,
 • plewienie nasadzeń,
 • grabienie liści,
 • odmładzanie krzewów,
 • podlewanie.

 

 • Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej – Drogi Gminne

Powierzchnia 303 491 m2, w tym prace:

 

 • Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej – Drogi Wojewódzkie

Powierzchnia 68 368 m2

 

 • Utrzymanie zieleni parkowej

Powierzchnia 177 800 m2

 

 • Utrzymanie zieleni przy skwerach, placach i innych terenach komunalnych

Powierzchnia 51 777 m2

 

RAZEM  441 216 m2

Powierzchnia zaprojektowanych oraz zagospodarowanych terenów zielonych wynosi:

 • Rondo Śląska/Pionierów – 452 m2
 • Rondo Orląt Lwowskich – 380 m2
 • Rondo Sprzymierzeńców – 387 m2
 • Rondo Wałbrzyska/Polna Droga – 680 m2
 • Rondo Kliczkowska – 452 m2
 • Rondo Kopernika/Przemysłowa – 734 m2
 • Pl. Wolności – 953 m2
 • Pl. Drzymały – 2315 m2
 • Zieleniec Bohaterów Getta – 201 m2
 • Skwer Wałowa – 990 m2
 • Zieleniec w Pszennie – 155 m2
 • Witacze – Strzegom – 76 m2
 • Skwer Dworcowa – 391 m2
 • Zieleniec przed USC – 345 m2
 • Zieleniec Plater – 2176 m2
 • Rondo Zamenhofa/Ceglana – 508 m2
 • Rondo Kliczkowska/Kopernika – 459 m2

Razem jest to 11 654 m2 powierzchni, o którą zadbaliśmy.

Znajdujące się w przestrzeni publicznej skwery i place przekształcamy w zielone miejsca, które pozytywnie wpływają na estetykę przestrzeni publicznej. Działania, które podejmujemy przekładają się na konkretne dane:

 • Pl. Wolności – 953 m2
 • Pl. Drzymały – 2315 m2
 • Zieleniec Bohaterów getta – 201 m2
 • Skwer Wałowa – 990 m2
 • Zieleniec w Pszennie – 155 m2
 • Skwer Dworcowa – 391 m2
 • Zieleniec przed USC – 345 m2
 • Zieleniec Plater – 2176 m2

W sumie daje nam to 7 526 m2 powierzchni, którą zaprojektowaliśmy i zagospodarowaliśmy.

W naszym portfolio znajduje się także projekt i zagospodarowanie rond, a pośród nich:

 • Rondo Śląska/Pionierów – 452 m2
 • Rondo Orląt Lwowskich – 380 m2
 • Rondo Sprzymierzeńców – 387 m2
 • Rondo Wałbrzyska/Polna Droga – 680 m2
 • Rondo Kliczkowska – 452 m2
 • Rondo Kopernika/Przemysłowa – 734 m2
 • Rondo Zamenhofa/Ceglana – 508 m2
 • Rondo Kliczkowska/Kopernika – 459 m2

W sumie prace te objęły 4052 m2 powierzchni.

Dużą powierzchnią, która podlega naszemu utrzymaniu są drogi i chodniki. Prace, które wykonujemy w ramach usługi w okresie letnim to między innymi: zamiatanie i usuwanie odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych, chwastów, piasku i darni:

 • 139 056 m2

Z kolei w okresie zimowym odśnieżana powierzchnia wynosi:

 • 430 019 m2 – drogi
 • 104 579 m2 – ciągi piesze
 • 5329 m2 – alejki
 • 3356 m2 – schody

 

 

Kwiaty rabatowe znakomicie uzupełniają przestrzeń tworząc malowniczy krajobraz. Rocznie nasadzamy wiele rodzajów kwiatów, w tym:

 • Bratki, Stokrotki, Begonie, Szałwie, Żeniszek, Aksamitkę – 40 000 szt.
 • Tulipany – 40 000 szt.

 

Tworzymy zieloną infrastrukturę, która wyróżnia się na tle różnorodnej przestrzeni, a przy tym zapewnia przyjemny widok i pozytywnie wpływa na jakość samopoczucia. Spełnia ona także wielofunkcyjne zadania w zakresie ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu.

 

Zapewnimy kompleksową obsługę – od projektu kompozycji, przez zagospodarowanie, aż po pielęgnację zielonych elementów krajobrazu.

Od początku naszej działalności zajmujemy się zimowym utrzymaniem ciągów pieszych. Od 2004 roku wzbogaciliśmy ofertę świadczonych usług o zimowe utrzymanie dróg. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, jak również szeroki wachlarz sprzętu umożliwiający prawidłowe wykonanie zleconych zadań, w tym mechaniczne zamiatanie dróg czy ścieżek rowerowych.

Nieprzerwalnie od 1991 roku zajmujemy się administracją i utrzymaniem cmentarzy w Świdnicy, w tym cmentarzy żołnierzy Armii Radzieckiej oraz komunalnym przy ulicy Łukasińskiego oraz cmentarzem komunalnym przy ulicy Słowiańskiej. W ramach prac prowadzimy biuro obsługi klienta, gospodarkę miejscami grzebalnymi, pełnimy nadzór nad podmiotami wykonującymi usługi na terenach cmentarzy oraz pobieramy opłaty cmentarne.

 

Opieka nad cmentarzami zawiera utrzymanie porządku, gospodarowanie odpadami, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnację starodrzewu oraz odśnieżanie oraz uszorstnianie alejek i placów. 

 

Powierzchnia utrzymywanych przez nas cmentarzy wynosi:

 • Cmentarz przy ul. Słowiańskiej – 8,15 ha
 • Cmentarz przy ul. Łukasińskiego – 4,03ha
 • Cmentarz Armii Radzieckiej – 0,8ha

W ramach usługi wykonujemy:

 • wszelkiego rodzaju oznakowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzimy sprzedaż elementów związanych z bezpieczeństwem na drodze,
 • wykonujemy projekty organizacji ruchu drogowego.