template: https://www.farmamiejska.pl/wp-content/themes/farma-miejska

Dużą powierzchnią, która podlega naszemu utrzymaniu są drogi i chodniki. Prace, które wykonujemy w ramach usługi w okresie letnim to między innymi: zamiatanie i usuwanie odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych, chwastów, piasku i darni:

  • 139 056 m2

Z kolei w okresie zimowym odśnieżana powierzchnia wynosi:

  • 430 019 m2 – drogi
  • 104 579 m2 – ciągi piesze
  • 5329 m2 – alejki
  • 3356 m2 – schody