template: https://www.farmamiejska.pl/wp-content/themes/farma-miejska

Znajdujące się w przestrzeni publicznej skwery i place przekształcamy w zielone miejsca, które pozytywnie wpływają na estetykę przestrzeni publicznej. Działania, które podejmujemy przekładają się na konkretne dane:

  • Pl. Wolności – 953 m2
  • Pl. Drzymały – 2315 m2
  • Zieleniec Bohaterów getta – 201 m2
  • Skwer Wałowa – 990 m2
  • Zieleniec w Pszennie – 155 m2
  • Skwer Dworcowa – 391 m2
  • Zieleniec przed USC – 345 m2
  • Zieleniec Plater – 2176 m2

W sumie daje nam to 7 526 m2 powierzchni, którą zaprojektowaliśmy i zagospodarowaliśmy.