Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych nam przez Państwa, a jednocześnie spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

Administratorem niniejszej strony internetowej pod adresem: http://www.farmamiejska.pl/ oraz Państwa danych osobowych jest Farma Miejska Maciej Karpiński, 58-100 Świdnica, ul Śląska 11, NIP: 884-000-02-65, REGON: 890505877, email: sekretariat@farmamiejska.pl

 

Formularz kontaktowy

Na stronie internetowej http://www.farmamiejska.pl/ zamieściliśmy formularz kontaktowy w celu ułatwienia Państwu kontaktu z nami. Skorzystanie z niego wymaga podania przez Państwa swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. 

Podstawą prawną jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora danych związany z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). 
Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że pozostaną one poufne i bezpieczne. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (wyraźne działanie potwierdzające udzielenie zgody), która jest udzielana poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Po wysłaniu wiadomości trafia ona do naszej skrzynki pocztowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania danych osobowych,
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
– prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,
– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: sekretariat@farmamiejska.pl

 

Pliki Cookies 

Pliki Cookies mają za zadanie identyfikować Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań. Pliki cookies pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Państwo oczekują; poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony; ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie. 

Zgoda na pliki cookies – podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

W ramach naszej strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Cookies własne – pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich – nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Jak wyłączyć pliki cookies?

Pliki cookies mogą zostać przez Państwa wyłączone w dowolnym momencie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej prezentujemy linki do informacji dotyczących ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokują Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Państwa niedostępne.

Funkcje społecznościowe (Social Media) – zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak np. subskrypcja naszego firmowego profilu (fanpage) w danym serwisie społecznościowym. Informujemy, że jesteśmy administratorem danych osobowych (imię, nazwisko oraz wizerunek) użytkowników, którzy obserwują prowadzone przez nas profile firmowe (fanpage) w popularnych mediach społecznościowych (Facebook). Dane osobowe nie są przetwarzane w ramach baz danych, nad którymi posiadamy kontrolę, gdyż są one przetwarzane wyłącznie w ramach baz danych należących do właścicieli serwisów społecznościowych. Właściciele tychże serwisów są niezależnymi od nas administratorami danych osobowych. Korzystamy z tych serwisów także jako użytkownik, ale posiadając dostęp do list osób, które nas obserwują, sami staliśmy się niezależnym administratorem danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo pozbawić nas dostępu do Państwa danych osobowych na danym portalu społecznościowym poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji udostępnianej przez dany portal (np. ”Cofnij polubienie strony na Facebooku”).

Wskazujemy, iż korzystanie funkcji zapewnianych przez serwisy społecznościowe wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych serwisów.

W przypadku portalu Facebook, na komputerze bądź innym urządzeniu służącym Państwu do przeglądania tego portalu, w tym odwiedzania naszego fanpage’a, podczas każdych odwiedzin (bez względu na to, czy posiadają Państwo konto w tym portalu, czy też nie) zapisane zostają pliki cookies Facebook’a, które mają na celu przechowywanie informacji w przeglądarkach internetowych i pozostają aktywne przez okres dwóch lat, jeśli nie zostaną wcześniej usunięte. Dzięki tym plikom cookies nasza firma może uzyskać od Facebooka statystyki sporządzone przez ten portal w oparciu o liczbę osób odwiedzających nasz fanpage. Statystyki te, choć są zanonimizowane (nie pozwalają nam na ustalenie konkretnych osób, które odwiedzały nasz fanpage i przeglądały udostępnione na nim treści), umożliwiają nam poznanie profilu osób, które odwiedzały nasz fanpage. Za pomocą filtrów udostępnianych przez Facebooka możemy zdefiniować kryteria, na podstawie których statystyki te mają być sporządzane (np. dane demograficzne i geograficzne), a także możemy określić kategorie osób, których dane osobowe będą wykorzystywane przez Facebooka. W oparciu o udostępniane nam przez Facebooka statystyki możemy więc lepiej dopasować udostępniane przez nas treści, tak aby mogły one bardziej zainteresować użytkowników Facebooka, w tym osoby, które subskrybują nasz fanpage. Więcej informacji znajdziecie Państwo w polityce prywatności administratora serwisu Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation.