Portfolio Praca w ramach utrzymania terenów zielonych

W naszym portfolio znajdują się prace, które wykonujemy w ramach utrzymania terenów zielonych, a wśród nich:

  • koszenie trawników,
  • formowanie żywopłotów,
  • plewienie nasadzeń,
  • grabienie liści,
  • odmładzanie krzewów,
  • podlewanie.

 

  • Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej – Drogi Gminne

Powierzchnia 303 491 m2, w tym prace:

 

  • Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej – Drogi Wojewódzkie

Powierzchnia 68 368 m2

 

  • Utrzymanie zieleni parkowej

Powierzchnia 177 800 m2

 

  • Utrzymanie zieleni przy skwerach, placach i innych terenach komunalnych

Powierzchnia 51 777 m2

 

RAZEM  441 216 m2